మీ స్నేహితులకు పెద్ద ఫైల్లను పంపాలనుకొంటున్నారా?

.

ఈ టపా టెక్‌సేతులో ఇక్కడకు మార్చబడింది.

.

3 స్పందనలు to “మీ స్నేహితులకు పెద్ద ఫైల్లను పంపాలనుకొంటున్నారా?”

  1. saipraveen Says:

    చాలా కృతజ్ఞతలు. నేను ఇందుకోసమే చాలా రోజులుగా ఎదుతుచూస్తున్నాను.

  2. saipraveen Says:

    లిమిటడ్ ప్లాన్ కొరకు ఏదైనా ఉపాయం తెలుపగలరు.


స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: