విస్టాలో ఒక్క డ్రైవ్ మాత్రమే ఉంది! రెండు కావాలంటే ఎలా?

.

ఈ టపా టెక్‌సేతులో ఇక్కడకు మార్చబడింది.

.

ఒక స్పందన to “విస్టాలో ఒక్క డ్రైవ్ మాత్రమే ఉంది! రెండు కావాలంటే ఎలా?”

  1. saipraveen Says:

    మీరు చెప్పిన విషయం చాలా ఉపయోగముగా ఉన్నది. కాని, క్రొత్త laptop వారికి ఒక సూచన “laptop కొన్న కొత్తలో మీరు మీ laptopలో ఏ data సేవ్ చెయ్యడం, applications install చెయ్యడం ముందే పైన చెప్పిన విధంగా Shrink Volume కాని చేస్తే ఎక్కువ free spaceను extract చేయగలం.”


స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: