లినుక్స్ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు

దీనికోసం మనం 30 సంవత్సరాలు వెనక్కు వెళ్ళాలి……..
ఆ కాలం లో కంప్యూటర్‌లు పెద్ద భవనమంత ఉండేవి. అంతకు మించిన అవస్థ ఏమిటంటే… ఒక్కో కంప్యూటర్కు ఒక్కో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండేది. అలాంటి సమయంలో ఒక కంప్యూటర్తో పని చేయగలిగిన వాడు ఇంకొక దానితో పని చెయ్యలేక పోయేవారు. ఈ పరిస్థితి 10 సంవత్సరాల పాటూ కొనసాగింది.

ఆ సమయంలో బెల్ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు యూనిక్స్ (UNIX) అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను సీ ప్రోగ్రామింగ్ ల్యాంగ్వేజ్ లో(C Language) రాశారు.
ఇది దశాబ్దాలపాటు కొనసాగింది. 1988నాటికి ఇళ్ళలో ఉండే కంప్యూటర్లకు కూడా యూనిక్స్ పని చేసేది, కానీ చాలా విసుగ్గా ఉండేది, అంచేత యమ్.యెస్ డాస్ (MS-DOS)వాడే వారు.

లినస్ మరియు లినక్స్   :
1991లో లినస్ అనే ఫిన్లాండ్కు చెందిన విద్యార్థి ప్రశ్నలు అడిగి సమాదానాలు తెలుసుకొని యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకని ఉచితంగా యూనిక్స్ లాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లబ్యమ్ కావాలని తాను మొదలు పెట్టాడు. 2సంవత్సరాలలో 12000మంది లినక్స్ వాడేవారు. అలా అలా ఈ స్థాయికి లినక్స్ ఎదిగింది.

US పోస్టాఫీసు, జెర్మన్ ఆర్మీ, Amazon వెబ్ సైటు, టైటానిక్ మరియు ష్రెక్ సినిమా నిర్మానమలోనూ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నొ ఉన్టూనే ఉంటాయి.

అంచనా ప్రకారం ఇంకో 6 సంవత్సరాలలో మనమందరం బహుశా లినక్స్ నే వాడుతూ ఉంటాం…..!!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: