ఏ లినెక్స్ వాడటానికి బాగుంటుంది?

లినక్స్ చాలా(దాదాపు పది) రుచులలో(Flavours) దొరుకుతుంది. త్వరగా మరియూ సులభంగా అలవాటు పడగలిగే లినక్స్ అంటే ఉబుంటు!(Ubuntu)

నేను మర్పులు చేసి, ఇంకాస్త సులువుగా వాడుకోగలిగే దాని కొరకు ఇది చూడండి.

ఒక వేళ Basic వర్షన్ కావాలనుకొంటే ఇక్కడ మీరు రిజిస్టర్ చేసుకొని మీ ఇంటి చిరునామా ఇచ్చి ఆర్డర్ చేస్తే చాలు, సీడీ మీ ఇంటికి ఉచితంగా వచ్చి చేరుతుంది. ఒకటికన్నా ఎక్కువ ఆర్డర్ చెయ్యవచ్చు, అయితే పంపుతారన్న నమ్మకం లేదు. ఒకటి మాత్రమే ఆర్డర్ చేసినవారికి ఖచ్చితంగా పంపుతారు. మీకు అనుమానం రావచ్చు, ఎందుకు ఉచితంగా పంపుతారని, ఎందుకు పంపుతారంటే వాళ్ళకు చాలామంది లినక్స్ ప్రియులు అభిమానంతో ధనము(చందాలు) ఇస్తారు కనుక!! సీడీ రావటం ఆలస్యం అనుకుంటే ఇక్కడ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!

లినక్స్ (Linux) లో రాసారు. 1 Comment »

ఒక స్పందన to “ఏ లినెక్స్ వాడటానికి బాగుంటుంది?”

  1. Marthanda Says:

    ఉబుంటు తరువాత అతి సులభంగా వాడగలిగేది SUSE.


స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: